En beskrivning av Sveriges Hantverksråd  http://hantverksrad.se/om-oss/

Du har valt att anlita en hantverkare med Mästarbrev!

Det är den bästa kvalitetsgaranti du kan få på att arbetet utförts av en utövare med stor kompetens i sitt yrke!

Vad innebär Mästartiteln?

En Mästare har den yrkesskicklighet, erfarenhet, kunskap och redlighet i yrket som branschen kräver. För att få ett Mästarbrev krävs godkända prov av yrkeskunskaper, såväl teoretiska som praktiska. Dessutom krävs minst sex års erfarenhet i yrket, godkända kunskaper i företagande och gott renommé. Bestämmelserna är utarbetade av branschen och godkända av Sveriges Hantverksråd. Mästarbreven är reglerade i lag.

Vad är Gesällbrev?

Vägen till Mästarbrev går oftast via Gesällbrev som hantverkaren får efter godkänt yrkesprov. Gesällbrevet kan ses som examensbeviset på att man kan det som branschen kräver för att kunna utföra sitt yrke.

Vill du ha ett hantverk utfört med kvalitét ska du alltid fråga efter Gesäll- eller Mästarbrev!