Bjuråker 2022-11-21
Artist statement Jerker Svensson skrivet hösten 2022
Angående Konstnärlig gestaltning Framtidsbygget Hudiksvall hus 22 och hus 25
I upphandlingsdokumenten och Konstprogrammet är det tydligt att beställaren vill ha en process som leder fram till en plats som präglas av en genomtänkt helhet ända från plan till färdig miljö. De delar i processen som konstnären ansvarar för är gestaltningsuppdragens slutgiltiga form och färdigställande. Gestaltningen ska vara en del av den färdiga miljön inte en påklistrad dekoration när allt annat är klart. En integrerad del av en helhet. Som ändå naturligtvis kan vara en accent eller det som genererar och förstärker känslan av det speciella med platsen. När det gäller ett sjukhus kan ju det vara en känsla av lugn, trygghet och harmoni. De faktorer som av beställaren lyfts fram som extra viktiga i det arbetet är följande punkter. Kunskapen och känslan för platsen. De som arbetar där. Regionens invånare som platsen är till för. Platsens karaktär och historia. Miljöaspekter med hållbar utveckling som mål. Och värdeorden ”Avtryck och rörelse” och den betydelse som uppdragsgivaren laddat dem med. Jag anser, att jag på ett konstruktivt sätt, kan vara en del av processen och är väl insatt i diskussionen kring värdet av konstnärens integritet och kan försvara den.
Jag söker båda uppdragen som ju har olika karaktär.
Hus 22 är ju utomhusmiljö där jag ser framför mig arbete med ljussättning, park, anläggning, skulptur, olika material sprängsten, klippvägg, hällristning, röse och kanske något mer traditionell utsmyckning på muren men med sammanhållet tema.
Hus 25 är både inomhus och utomhus. Jag attraheras av tanken att exponera delar av stommen och träpanel där går det att samverka. Tänk äldre byggnadstekniska detaljer, sammansättningar, naturvuxna detaljer men även nutida lösningar. Tänk kulturhuset Sara! Vad jag förstår hänger ute och inne ihop med ett fönster vilket i så fall ger stora möjligheter till något spännande. Trä, järn, tegel? Kanske använda träd sten från platsen?
Jag är medlem i KRO, konstnärernas riksorganisation, vilket jag anser vara ett kvalitetserkännande.
Jag har erfarenheter av offentlig konst, både som producent, exempel ”Inträdet” Iggesunds Brukskontor, och som praktisk utförare, exempel Elisabet Lindbergs ”Oasen” Reningsverket Hudiksvall. Under sommaren och hösten deltog jag med två av mina verk på Hälsinglands museum, i utställningen ”Från rot till barr” som är en vandringsutställning, om trädet Gran och allt man kan göra av det. Jag deltog med verket ”Skapligt Skåplikt Gran” och ”Inträdet” för att, enligt curatorn för utställningen ”förstärka det visuella uttrycket i utställningen”. Jag arbetar i första hand med trä men använder även metall, såsom svets och smide i järn koppar rostfritt. Trä är dock det material jag behärskar bäst. Jag är Snickarmästare i möbelsnickaryrket utbildad hos Carl Malmsten. Har drivit eget snickeri ”Jerker Snickare” sedan 1974. Mina uppdrag som biståndsarbetare har handlat om trä. En anledning till att jag flyttade till Hälsingland var trä. Gävleborg är det mest skogstäta länet i Sverige 89% av landytan. Hälsingefuran har en klass för sig i fråga om kvalité. Träts betydelse för Gävleborgs historia och utveckling är fundamental! Jag ser med glädje att trä tar allt mer plats som material och uttrycksmedel i den samtida konsten och arkitekturen. Det är ju också ett miljövänligt material. Tänk på att varje träprodukt är ju en kolsänka, bunden CO2.
Jag har under de senaste femtio åren arbetat med många konstnärer, med det praktiska kring stora offentliga konstverk.
Jag är marinerad av konst. Mina föräldrar träffades på konstakademin i Stockholm, båda var bildkonstnärer. De lärde även känna mina blivande svärföräldrar där, skulptör och textilkonstnär. Även min hustru är konstnär. Jag är genuint intresserad av konst och gestaltning. Som ett exempel kan jag nämna en fem månaders resa jag och min hustru gjorde i Europa precis före Corona. Temat var nutidskonst med Venedigbiennalen som utgångspunkt.
Hudiksvalls sjukhus är en speciell plats för mig. Min yngsta son föddes där, Anton är 46 år idag. Den lyckan har jag känt på den platsen! Minsvärfar Knut Erik Lindberg har jag sagt ett sista farväl till där. Djup sorg. Många fler personliga erfarenheter har jag naturligtvis av platsen eftersom jag är bosatt i Bjuråker och Hudiksvalls sjukhus är mitt och min familjs sjukhus.
En annan fasett i denna beskrivning är mitt politiska engagemang som började med Internationell solidaritet. Jag och min familj har bott och arbetat fem år på den Afrikanska kontinenten vilket givit oss perspektiv och erfarenhet. I fyra år (20 år sedan) var jag folkvald politiker på heltid. Jag var Landstingsråd i Gävleborg med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård, kultur/utbildning, folkhälsa, folkbildning, miljöfrågor och faktisk även fastigheter. Jag var då även ersättare i Sveriges riksdag.
Jag hoppas att med detta, förmedla en bild av mig, som kan leda till ett framtida samarbete!
Hälsar Jerker Svensson

Nedan Bilder på Verk

Lekskulptur
Lekskulptur i Brunnsvik
Lekskulptur i Brunnsvik
Tummen upp
IMG_20220523_113407_01
Inträdet
Inträdet
IMG_20220528_143734_789