Klicka på bilden ovan för att läsa sagan När jag sålde Tjurkö.

Längst ner på sidan hittar du en ritnig av hela fartyget i  PDF

Fartyges såldes 2010 för att jaga pirater utanför Afrikas kust.

Basfakta fartyget Tjurkö signalanrop SCAD

Byggår 1953 vid Örlogsvarvet i Karlskrona. Marinens fartygsbeteckning M53.
Båttyp: Vedettbåt. Minsvepare från 1953 till 1972. 1972-79 skolfartyg, 1979-83 ingick hon i en patrullbåtsflotilj. 1983-92 skolfartyg tillsammans med minfartyget Carlskrona. Byggmaterial: Stål 10 mm i botten, 8 mm i c och d stråken. 12 mm i friborden och 15 mm stäven. Fartyget gör god fart i 20 cm is.
Största längd: 42.3 meter. bredd: 7.26 meter. Diupgående: 2,5 meter
Deplacement: 270 ton. Brutto tonage: 225 ton.
Maskin: 2 x Volvo TAMD 120. 290 hkr vid 1.800 rpm. Ca. 1.000 gångtimmar efter helrenovering. två stycken axlar med hydraliskt ställbara trebladiga KaMeWa-propellrar och Twin-Disc 514 hydralbackslag.
Hjälpmaskiner: Bolinder 1052. 23 hkr vid 1.500 rpm. driver nödgenerator på 12 kW och en kompressor. Ford 2715 E. 80 hkr vid 1500 rpm driver generator på 45 kW. Ford 2715 E. 80 hkr vid 1.500 rpm. driver generator om 40 kW och brandpump. Bolinder Munktell 3-cvl 35 kW 380/220 Volt
Fart: ca 13 knop på 70 liter i timmen.
Bunker: Diesel 30 ton , Vatten - 12 ton, Smörjolja 700 kilo. Septiktank - 3 kubik
Utrustning: 1 st magnetkompass 8” CM Hammar, 1 magnetkompass 8” AB Lyth. 2 x Decca 150 radar. GMDSS, VHF Sailor 4801 VHF 3330 monterat2006. Sailor Satellite GPS EPIRB monterad 2006. CO2 släckning i maskinrum, elhydralisk styrmaskin, styrning med ratt eller joystick. Jungner log. 2 stycken Zodiac DL SR 25-mans flottar.
Två patentankare på 300 kg styck. 112 meter 19 mm stålkätting, el-hydrauliskt ankarspel. Två ankardävertar i aktern som lyfter 1500 kg. Vinsch med tredelad trumma och nock. Palfinger kran som lyfter 3.560 kg och har ett maximalt utlägg på 13,6 meter.
Disponering: Längst fram under däck är en nybyggd stor bastu med dusch/ toalett torkskåp, därefter kommer en dubbelhytt och två fyrmanshytter samt stor salong. I däckshuset finns gamla gunrummet (befälsmässen), dusch, toalett och en stor byssa med närmast restaurang kapacitet. Under byssan är två dubbelhytter och två enkelhytter med dusch och toalett. Akter ut finns ett utrymme med dusch, toalett samt en sexmanshytt och en tvåmans hytt. Stor verkstad med 200 bar 400 minut liter vattenkyld dykkompressor och flaskbank med 10 flaskor. Nere i hålskeppet finns alIa tankarna och stora förråds utrymmen. I förliga kanontornet är matplats för 20 personer.
Fartyget har varit klassat för 60 passagerare i inomskärsfart och är idag klassat som arbetsfartyg.
Sedan våren 2002 är Jerker Svensson med företaget ”Jerker Snickare” ensam ägare till fartyget.
Fartyget angjorde Gävle hösten 1999 efter en sökexpedition efter vraket Kyros som förliste 1917. Efter en rad turer kring ägarskapet låg
fartyget overksamt fram till att jag ”hittade” det och fick köpa det våren 2002.
Hösten 2003 togs hon upp på Gerdavarvet där bottenmålning har utförts, nya zinkanoder har monterats (60 st.) och ultraljudsmätning av skrovet utfördes, den visade att skrovet är i mycket gott skick. Bottenventiler, roder, propelleraxlar och propellrar har även besiktigats och godkänts av Sjöfartsverket. Nästa torrsättning är planerad till november 2008. Även överbyggnaden är nymålad. Maskinerna är genomgångna och provkörda. Kök, sanitetsutrymmen, värmesystem, befälsutrymmen och förliga manskapsmässen är alla renoverade. Det återstår några besiktningar före utfärdande av fartbevis men tillfälligt fartbevis har utfärdats för färd mellan Gävle och Hudiksvall. Den 11 september 2004 gjordes resan Gävle -Hudiksvall med en premiärbesättning på 11 man utan problem. Fartyget har nu Hudiksvall som hemmahamn.
Sommaren 2005 startade Jerker Svensson tillsammans med Forsa Folkhögskola Projektet Vilja för arbetslösa ungdommar. Projektet huserade ombord till hösten 2006 då det flyttade till skolans lokaler. I november 2005 gjordes en tur i Hudiksvalls skärgård. Jag arbetar hela tiden för att få fartyget klassat för 100 passagerare i fartområde E, 59 passagerare i område D och 29 passagerare i område C. Men hela tiden kommer nya krav från sjöfartsinspektionen, senast en brandpump utanför maskinrummet driven av nödgeneratorn. Den är nu monterad med brandpost på däck.
Planer för fartyget M/S Tjurkö:
Det finns ett flertal möjliga nyttjande områden som jag nu arbetar med parallellt.
Projektet är nu i en fas där jag behöver hitta flera nya samarbetspartners.
Fartyget är i första skedet lämpat för:
• Dykning och bärgning.
• Sportdykning, kurser och exkursioner.
• Vraklokalisering, inventering, marinarkiologi i samarbete med
antikvarisk kompetens.
• Kurser i navigering och sjömanskap.
• Kurser konferenser med mat och boende.
• Hotell, vandrarhem.
• Temakryssningar exempel sportfiske, räkkryssningar.
• Kulturkryssningar till olika hamnar runt Östersjön inklusive de
nya EU- medlemmarna.
• Teambuilding för företag och offentligverksamhet.
• Marinbiologi forskning, exursioner, utbildning.
• Bärga skrot från havsbotten, ex. uttjänta kablar och andra ”grovjobb” till sjöss.
• Hitta uppdrag i samband med Sveriges Ordförandeskap i EU 2009, Östersjön ska vara tema för perioden.