1994 Sydafrika, Natalprovinsen. Fredsövervakning. Inför landets första demokratiska val. På uppdrag av PEMSA (Peace Monitoring in South Africa) ett samarbetsprojekt mellan 17 svenska folkrörelser som, genom åren, solidariskt stött kampen mot Apartheid i Sydafrika.

Apartheid, djävulsk, av människan konstruerad lagstyrd rasåtskillnad. Vita mot svarta. De förtryckta kräver sin rätt. Vita bakom höga murar, med krossat glas högst upp, vill vara med, orkar inte längre leva i ständig skräck. Våld, hämnd och orättvisa präglar vardagen. En tungt beväpnad, våldsbenägen, nationell militär och polis. Andra väpnade grupper. Många i civilsamhället är beväpnade.

Vårt uppdrag var att övervaka valprocessen och med vår närvaro förhindra våld. Rapportera störningar som påverkar ett fritt och oberoende valdeltagande.

66 personer deltog från Sverige. Ove Lindberg var också en av oss. Se artikel nedan.

ANC Manifestation Kvinnodagen fem skott i luften alla kastar sig ner på marken. Allt avlöpte väl polisen drog sig tillbaka.

Ett stort antal internflyktingar fanns i området vi bevakade. En effekt av Apartheidlagarna.

ANC manifestation 30 000 deltagare avlöpte lugnt

Detta lyckades vi inte förhindra, konflikt ANC Inkatha sex döda

 

Obligatoriskt besök i Soweto. , Fredsövervakare, Peter Coordinator, valutbildning, vårt kontor. Vackra vilda Sydafrika.